Jogi nyilatkozat


A Magyar Állami Operaház (a továbbiakban: Operaház) honlapja képi és szöveges tartalmának vagy ezek elemeinek felhasználására az alábbi szabályok vonatkoznak. A honlap böngészésével az olvasó kötelezettséget vállal az itt meghatározott szabályok betartására.
A portál tartalmának szerzői-, illetve vagyonkezelői jogából fakadó jogaival – eltérő megjelölés hiányában – az Operaház rendelkezik. Az Operaháznak kizárólagos joga van a tartalom egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználásának engedélyezésére. Minden egyes felhasználás engedélyezéséről az Operaházzal előzetesen felhasználási szerződést kell kötni. Abban az esetben amennyiben valamely tartalomnak az Operaház nem kizárólagos jogtulajdonosa, a felhasználónak kötelessége a művek felhasználására valamennyi jogtulajdonostól engedélyt kérni.
A portál oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak.
A honlap képi vagy szöveges tartalmának vagy ezek elemeinek felhasználása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései szerint történhet. A felhasználó kötelezi magát arra, hogy nem sérti meg az Operaház vagy egyéb jogosultak szerzői vagy más elektronikus tartalomhoz fűződő jogát.
A felhasználónak minden esetben fel kell tüntetnie a szerző nevét és a mű címét, valamint a fotós nevét az Operaház honlapjára való utalással (www.opera.hu).
A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz az Operaház engedélye nem szükséges. A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak annyiban megengedett, illetve díjtalan, amennyiben indokolatlanul nem károsítja az Operaház vagy harmadik személy jogos érdekeit, továbbá amennyiben megfelel a tisztesség követelményeinek és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra.
Magáncélra/házi használatra bárki készíthet a honlap tartalmáról másolatot, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja. A célnak megfelelő módon és mértékig saját célra, valamint – vállalkozási tevékenységen kívüli – belső intézményi célra is készíthető másolat, tudományos vagy oktatási felhasználásra, amennyiben az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja.
Ezen másolatok további felhasználása, sokszorosítása, terjesztése, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele, kereskedelmi forgalomba hozatala szigorúan tilos.
A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
A portálra való hivatkozások (linkek) elhelyezhetők más online szolgáltatásokban, azonban az Operaház fenntartja azt a jogot, hogy a hivatkozás ellen kifogást emeljen, és annak törlését kezdeményezze.